Zendingsbericht 8 april 2017

De afgelaste begrafenis - deel 2

Olanrewaju Ogungbile, Oyo, Nigeria

Iedereen in de kamer hoorde One-Ojo ook niezen en zij renden doodsbang naar buiten. Ik bad verder en One-Ojo opende haar ogen. Zij worstelde zich om haarzelf van de touwen te bevrijden die haar gebonden hielden. Ik riep haar broer om te komen en de begrafenistouwen los te maken. 

Toen haar broer One-Ojo zag worstelen, begon hij te beven van angst, maar ik drong aan om zijn zus los te maken. Zodra ze bevrijd was, hielpen wij haar naar een stoel. De rouwenden die gevlucht waren stonden samengedrongen in de deuropening om het dode meisje te zien die nu weer leefde. 

One-Ojo vroeg om eten en iemand bracht het naar haar. Snel keerde haar kracht weer terug en samen prezen we God. Daarna vertelde ik de familie dat God hun dochter had genezen als antwoord op onze gebeden, maar dat God niet bereid was zijn glorie met heksenrij wilde delen. Ik waarschuwden hen om geen kruiden op One-Ojo te doen volgens hun gebruik, want dat is een vorm van heksenrij en dat behaagt God niet. De moeder en broer knikten instemmend. 

Het was donker toen ik naar mijn kamer terugkeerde. Mijn benen beefden en ik voelde me zwak en uitgeput. Ik knielde neer en bad; ‘God, vandaag is mijn ‘Thomas gebed’ beantwoord. Ik geloof. Gebruik me als U wenst. Ik ben van U.’. Toen viel ik op bed neer en sliep vast. 

Rond 1:00 uur in de ochtend werd ik door een luid geklop aan mijn deur wakker gemaakt. ‘Predikant Larie, kom!’ smeekte een vrouwenstem. Ik opende de deur en One-Ojo’s moeder stond er. ‘Kom mee!’, smeekte zij. ‘One-Ojo is weer dood.’. 

‘Hoe is dat mogelijk?’ vroeg ik. Gods kracht faalt nooit. Ik snelde met haar naar waar One-Ojo op haar bed lag. Ik controleerde haar pols en haar ademhaling. Zij was dood, wederom. Terwijl ik naast haar neerknielde, rook ik de kruiden van de medicijnman dat iemand over haar lichaam had gesmeerd. 

‘Wie heeft deze kruiden over haar lichaam gesmeerd?’ vroeg ik. One-Ojo’s moeder zei dat haar man het gedaan zou hebben, omdat hij de enige persoon was in het huis. 

‘God heeft haar uit de dood laten herrijzen,’ zei ik, ‘en hij verdient de glorie voor haar herrijzing. Maar iemand heeft God te schande gemaakt door deze kruiden op haar aan te brengen en nu is zij weer dood!’. 

Ik keerde mij om en ging bidden, terwijl de familie stil wachtte. Niet veel later opende One-Ojo haar ogen en ging rechtop zitten. Ik bleef een paar minuten bij haar. Als voorheen keerde ik terug naar huis. Ik waarschuwde de familie weer dat niemand haar lichaam aan mocht raken met kruiden van de medicijnman. Haar moeder en broer knikten krachtig. Zodra ik thuis was viel ik doodmoe op bed. 

Wordt vervolgd