Zendingsbericht 3 juni 2017

God op de voorgrond plaatsen

LeDoux Bako, Kameroen

Als professionele fotograaf maak ik foto’s en video’s van bruiloften en andere belangrijke gebeurtenissen. Ook maak ik televisiedocumentaires en foto’s van sportevenementen. 

Toen ik me bekeerde tot de Adventkerk vroeg ik me af hoe ik de Sabbat moest vieren. De meeste gebeurtenissen, die ik moest filmen, vonden veelal plaats op de sabbat en om mijn baan te behouden, moest ik op deze dagen wel werken. Ik moest mijn gezin onderhouden, dus besloot ik op de sabbatdagen dat ik niet hoefde te werken naar de kerk te gaan en op de dagen dat ik wel moest werken, ging ik naar werk. 

Ook al kon ik niet anders, ik voelde me er niet prettig bij op sabbat te moeten werken. En het leek wel, dat hoe hard ik ook werkte, ik nooit vooruit kon werken. Dan werd er iemand in mijn gezin ziek of waren er onvoorziene uitgaven. Ik vroeg de predikant dan altijd om voor ons te bidden. 

En toen greep God in. Het bedrijf waarvoor ik werkte, werd door een ander bedrijf overgenomen. Toen verloor ik mijn baan. Bijna meteen werd ik door mensen gebeld om werk als freelancer aan te nemen. Ik realiseerde me toen dat ik voor mezelf zou kunnen beginnen. 

Daarna woonde ik een dienst bij waar werd verteld over het onvoorwaardelijk trouw blijven aan Gods principes. Die dienst maakte me bewust van God. God leidde me in de goede richting om meer trouw te zijn aan zijn woord. Ik besloot toen geen opdrachten meer aan te nemen op de sabbat. Ik wist dat dit moeilijk zou zijn, omdat de meeste vieringen in het weekend plaatsvinden. Maar ik vertrouwde God erop dat hij zou voorzien in onze behoeftes. 

Het is niet makkelijk en soms moeten we de huurbaas om uitstel van betaling vragen. Ook moeten we ieder dubbeltje omdraaien, maar we weten dat God met ons is. 

Net op het moment dat wij het financieel niet meer konden rooien, kwam ik een voormalige opdrachtgever tegen. Hij was mij al heel lang geld schuldig. We praatten even, maar geen van ons begon over het geld. Toen we op het punt stonden afscheid van elkaar te nemen, gaf hij me het geld dat hij me al die jaren schuldig was. Enkele maanden later kreeg ik geld van een andere opdrachtgever, die mij nog geld schuldig was en waar ik niet meer op gerekend had. 

Ik verdien niet meer zoveel in vergelijking met vroeger, toen ik nog wel op de Sabbat werkte, maar ik heb Gods zegen op een andere manier. Mijn kinderen zijn minder vaak ziek en we hebben minder onvoorziene uitgaven. Ik weet dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. Ik probeer anderen om net zo moedig te zijn om trouw te zijn aan Gods principes en ik verzeker ze dat God altijd in je al behoeften zal voorzien. 

___ 

LeDoux Bako woont in Yaoundé, Kameroen.