Van Pesach naar Pasen (2019)

“..ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren..” (1Korinthiërs 5: 7,8)

Er is geen groter getuigenis van Gods liefde voor ons dan het kruis en de opstanding van de Messias. Alle rede om de dood en opstanding van Jezus met elkaar te gedenken. Vele jaren voordat Jezus zou lijden en opstaan vierde het volk Israël dit feest al dat vooruitzag naar de vervulling door Christus. Een week lang, zoals God aan Mozes had opgedragen: Pesach, het ongezuurde brood en de dag het aanbieden van de eersteling van de oogst. (Leviticus 23:4-14). “Het is een eeuwige verordening

Ook dit jaar zullen wij met elkaar gehoor geven aan Gods oproep om dit grootse gebeuren uit de geschiedenis dat ons verlossing bracht te gedenken en om onze Verlosser te eren.

Sabbat 20 april Pesach

Op die dag moet u uw zoon vertellen: ‘Dit gebeurt om wat de HEER voor mij gedaan heeft…’” (Exodus 13:8)

Wij zullen de Pesachdienst met elkaar houden in de vorm van de maaltijd zoals Jezus die zeer waarschijnlijk ook met Zijn discipelen heeft gevierd. Het ons bekende “avondmaal” is onderdeel van de pesachmaaltijd.

Iedereen, ook niet-leden van ons kerkgenootschap, die gelooft in de dood en opstanding van onze heer Jezus kan deel nemen aan het avondmaal. Voorafgaand aan het Pesachmaal kennen wij het gebruik van de voetwassing. Voor belangstellenden is de voetwassing geen voorwaarde om deel kunnen te nemen aan de Pesachdienst.


De dienst zal om 10:30 beginnen. NB er is die dag geen sabbatschool. De maaltijd is onderdeel van de dienst

 

Woensdag 24 april, Ongezuurde broden

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, …… Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” (1 Korinthiërs 5:7,8)

Het zondeloze leven van onze Heer en de bevrijding van onze zonden komen symbolisch een week lang tot uitdrukking in het eten van ongezuurd brood. Bevrijding van zonde is een feest, de week van ongezuurde broden heet dan ook in de Bijbel een Feest (Leviticus 23:6)

 

Op woensdagavond 24 april komen wij samen om de betekenis van het feest van ongezuurde broden met elkaar te bespreken en bestuderen. Wij komen samen om 20:00 uur bij één van onze leden thuis. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het adres.  
U bent van harte uitgenodigd.

Sabbat 27 april Eerste schoof van de oogst

 

Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst”….”dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen” (Leviticus 23:8,10)
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” (1Korinthiërs 15:20)

Voordat de schoof was aangeboden was niet toegestaan om zelf van de nieuwe oogst te eten. Ook op deze 2sabbat van de paasweek werd een lam geofferd.
Op sabbat 27 april zullen wij met elkaar de opstanding van Jezus vieren. Br. Maarten Taal zal deze sabbat voorgaan in deze dienst.

 Wij hopen dat wij een gezegende week zullen mogen meemaken waardoor wij de liefde van onze Heiland voor ons en de zegen die Hij ons wil geven nog beter gaan begrijpen en ervaren.

Albert Jurgens