Zendingsbericht 4 mei 2019

De baby komt eraan! 

Door Andrew McChesney 

Een dokter luisterde op sabbatmorgen naar een overdenking over zendingswerk in de grote steden. In een stil gebed vroeg zij God of Hij misschien een taak voor haar had. Geheel onverwacht hielp zij bij een bevalling in de parkeergarage van het hoofdkwartier van de ZDA wereldkerk in de VS. 

Dr. Yvette C. Ross Hebron hielp bij de bevalling van een gezonde baby in de auto van de ouders, die met hoge snelheid naar het ziekenhuis reden, maar door de haast verdwaalden en de parkeerplaats van de kerk in Silver Spring in Maryland opreden. Volgens Yvette had God het zo geregeld. “De wonderbaarlijkste gelegenheid als antwoord op onze gebeden werd geleid door de Meester,” zei ze. 

Yvette begon te bidden over hoe ze meer voor God kon doen na een preek van de Generale Conferentievoorzitter. Deze had opgeroepen tot een hernieuwde poging om stadsbewoners te bereiken met het evangelie en hij had het o.a. over de behoefte aan dokters en andere professionele ziekenverzorgers om dat te doen. Vijf dagen na de preek reden Yvette en haar man langs het hoofdkwartier van de kerk toen ze een man de parkeerplaats op zagen rijden. Helemaal over zijn toeren sprong hij uit zijn auto en rende er omheen. Toen ze een autoraam naar beneden draaide hoorde ze hem roepen en schreeuwen: “De baby komt eraan!” Daarna hoorden ze de kreten van de aanstaande moeder uit de auto. 

“Mijn man en ik parkeerden meteen de auto op de oprit,” vertelde ze. Niet veel later werd de baby geboren. Terwijl Harold een ambulance belde, trok de nieuwe vader zijn schoenveters uit zijn sportschoenen en ook pakte hij een schaar in de auto. Volgens Yvettes aanwijzingen bond hij de navelstreng af en knipte die los. Yvette wikkelde de baby in een deken uit haar eigen auto en controleerde of alles goed was en of de baby goed ademde. Mensen van de beveiliging van de Generale Conferentie kwamen ook en zij hielden nieuwsgierigen op afstand. Na een korte tijd kwam de ambulance en de verpleegkundigen brachten een gezonde en stabiele moeder en baby naar het ziekenhuis. 

Later die dag bezocht Yvette de moeder in het ziekenhuis en mocht opnieuw de baby in haar armen houden. De moeder vertelde opgewonden aan de verpleegsters, dat God een engel had gestuurd om haar op de parkeerplaats te helpen. “Ik heb geen idee waar ze vandaan kwam,” zei de moeder. “Ik keek alleen maar op en daar was ze.” Yvette twijfelde er niet aan, dat wat er op de parkeerplaats was gebeurd, een antwoord op haar gebed was. “Mijn man en ik schrijven alles toe aan het plan van God,” zei ze.