Intrede Wim Altink

Afgelopen Sabbat 1 augustus begon br Wim Altink als nieuwe predikant van de Gemeente Gouda. Voor het eerst sinds lange tijd was er weer een kerkdienst. Geheel Corona Proof. Tijdens deze dienst konden we kennismaken met Wim (voor zover nog niet bekend) en zijn partner Olga Blom. We heten ook langs deze weg Wim hartelijk welkom en we hopen op een vruchtbare samenwerking voor de komende tijd. De dienst was bedoeld als een proefdienst om te zien of we onder de huidige Corona regels wel een goede dienst konden organiseren en dat bleek zeker het geval. We gebben dan ook besloten om de komende twee weken ook een eredienst te houden. Komende weken is er geen Sabbatschool dienst. De sabbatschool houden we in plaats daarvan via Zoom op vrijdagavond. Wie mee wil doen kan via deze site of per email verzoeken om een inlogcode. Er zal dus een eredienst zijn op 8 augustus en 22 augustus. Daarna zal er een aantal weken geen dienst zijn in verband met het grote aantal afwezigen door vakanties.