Diensten

Onze kerkdiensten bestaan uit een sabbatschool en een eredienst. Na de dienst is er iets te drinken Wat dit inhoud leest u hier.

De sabbatschool
De sabbatschool begint om 10.00 uur met een bijbelstudie in kleine groepen. Er zijn ook groepen voor kinderen met een op hun leeftijd afgestemde bijbelstudie. De sabbatschool is bedoeld om met elkaar van gedachte te wisselen over de bijbel en iedereen is vrij aan het gesprek deel te nemen. Bijbelkennis is niet noodzakelijk. Het doel van deze gesprekken is te groeien in bijbelkennis en geloof. We gebruiken een themaboekje dat per kwartaal besteld kan worden en waarvan altijd een extra exemplaar voor bezoekers aanwezig is.

De eredienst
Om 11.00 uur start de eredienst. Belangrijke onderdelen in deze dienst zijn, lofprijzing, aanbidding en een overdenking. Er zijn wisselende sprekers.

De koffie
Om 12.00 uur staat de koffie/thee klaar. We beschouwen dit als een belangrijk onderdeel van het programma omdat we geloven dat het belangrijk is dat we aandacht hebben voor elkaar

Voor ons adres zie hier: Adres

 

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden