• "zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot zo snel laat Ik mijn woorden uitkomen"
  • "Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen"
  • "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt."
  • "Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien"

Welkom

Welkom op de Website van Het kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten in Gouda. Op onze site vindt u praktische informatie over onze diensten. Daarnaast treft u algemene informatie aan over het Adventisme, links naar andere adventistische websites en andere christelijke informatie. We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.


Sabbatschool
Elke week hebben wij voorafgaand aan de eredienst een uurtje Bijbelstudie. Het vierde kwartaal van 2022 is het thema van studie: Eeuwig leven: Over dood, sterven en de toekomstige hoop. U bent van harte welkom om mee te doen. Het studie uurtje begint om 10:00  en iedereen is welkom.  Bijbelkennis is niet vereist, belangstelling voor wat de Bijbel u te zeggen heeft wel. 

 

"In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn..”
Hebreeen  8:10  (NBV)

Over ons

Coronaregels tijdens onze bijeenkomsten

Onze diensten zijn weer normaal toegankelijk. Hier vind u de belangrijkste tijden en regels die in acht genomen worden.

9:45 is de zaal geopend. 

10:00 - 10:55 sabbatschool plenair. Gezamenlijke bijbelstudie onder leiding van een gespreksleider. 

10:55 Voorbereiding ouderling en predikant/spreker

10:55 Mogelijkheid voor bezoekers om aan te sluiten welke alleen komen voor de eredienst. U wordt verzocht te wachten tot u wordt binnengelaten.

11:00 - ca 11:50 Eredienst. Tijdens de liederen kunt u weer meezingen.

Na de dienst kunt u  weer  een kopje koffie of thee nuttigen.  

Handenschudden wordt nog afgeraden.

Er worden geen collectes gehouden tijdens de dienst. financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de rekening van de gemeente.

Iedereen is van harte welkom om onze diensten bij te wonen.

preken luisteren

Loading Player...