• Adra Nederland
  • Missie Thailand


Omdat adventisten door de jaren heen hun opdracht om de naaste lief te hebben serieus genomen hebben beschikken zij nu over een grote organisatie die zending bedrijft in probleemgebieden.De nadruk ligt daarbij op humanitaire hulp in de breedste zin van het woord. ADRA is nu een zelfstandig orgaan, maar adventisten voelen zich nauw betrokken bij dit werk en steunen dit door onder anderen jaarlijks te collecteren.

Ook de taak om het goede nieuws van de verlossing in Christus met anderen te delen nemen we serieus en daarom bieden we gratis schriftelijke bijbelstudies aan. Deze worden verzorgd door het ESDA instituut.

De Houvastbladen die u misschien soms op uw deurmat vindt worden ook door de adventisten uitgegeven.

ADRA ESDA instituut.

 

Kwartaalbericht 2 2015

Elke week wordt tijdens onze dienst een zendingsbericht voorgelezen. Vaak is dit een getuigenis van een geloofsgenoot hoe iemand tot het geloof is gekomen. Of het verhaal vertelt over de bijzondere rol die een bepaalde school of instelling heeft gehad in het leven van de verteller. Altijd komen de berichten uit een gebied dat een kwartaal lang bijzondere aandacht krijgt. Aan het einde van dat kwartaal wordt een wereldwijde collecte gehouden en hiermee worden projecten in dat gebied gefinancierd. De zendingsberichten geven een waardevolle blik op het zendingswerk van adventisten, en het geeft ook inspiratie om te horen hoe mensen moeilijkheden en problemen weten te overwinnen en daarmee hun geloof weten te versterken.  De zendingsberichten zullen hier gepubliceerd worden onder het menu Zending - zendingsbericht.

Het tweede kwartaal van 2015 komen de zendingsberichten uit  de Northern Asia Pasific Division. Hieronder ziet een kaartje met een aantal statistieken. De nummers geven de projecten aan waar het geld van de "13de sabbat" collecte voor bestemd is.

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden