Aanmelden sabbatviering

Met het achterlaten van uw gegevens, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw bericht. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken.

Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Lucas 15:3-7 (NBG51)