Elke zaterdag, tijdens onze sabbatviering, verzorgt onze predikant, een ouderling van dienst – van onze gemeente of van een zustergemeente – of een gastspreker die wij hiervoor hebben uitgenodigd, een preek tijdens onze eredienst. Deze preken gaan natuurlijk over wijsheden uit de Bijbel, richtlijnen aan ons meegegeven door God voor een gelukkig leven, vertaald naar het hier en nu. Vanaf 2018 zijn de preken opgenomen zodat zij ook op een ander moment geluisterd kunnen worden, en waardoor gemeenteleden en derden, die niet bij de dienst aanwezig waren, deze ook nog kunnen beluisteren.

Op deze pagina vindt u een verzameling van verschillende sprekers zoals die tijdens onze erediensten zijn opgenomen met vermelding van thema en spreker. Heeft u vragen naar aanleiding van een van deze preken? Stelt u deze dan gerust via ons contactformulier op onze contactpagina. Wij horen graag van u.

2023

Gods onvoorwaardelijke trouw geïllustreerd door het leven van Hosea | Thierry de Reus | 4 februari 2023