De Hoop van 17.000.000 mensen

De kerk van de Zevende–dags Adventisten is ontstaan in het midden van de vorige eeuw, als één van de in die tijd zo populaire opwekkingsbewegingen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide protestants-christelijke kerken ter wereld. Ruim 17.000.000 mensen verdeeld over vrijwel alle landen, rekenen zich tot het adventgeloof.

In Nederland zijn dat zo’n 12.500 mensen. In de naam van hun kerk komt hun hoop tot uiting: ze verwachten de spoedige wederkomst van Jezus op aarde, zoals die beloofd is in Gods woord, de bijbel. Daarin staat dat Jezus zal terugkomen in letterlijke zin, op een wijze die voor iedereen zichtbaar zal zijn. Profetische Bijbelboeken maken in de adventistische visie duidelijk dat dat moment niet meer ver kan zijn.

Die wederkomst brengt heel veel veranderingen met zich mee. Alle ellende zal verdwijnen; ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; ongelijkheid tussen rijken en armen en rassen onderling zal definitief worden uitgebannen; verdriet zal worden weggenomen en doden zullen opstaan uit hun graven. Verder zal de wederkomst een oordeel inhouden. Elk mens zal gevraagd worden zich te verantwoorden voor de wijze waarop in het leven keuzes gemaakt zijn. Meer weten? Check onze bijbelworkshops of neem contact op.