Eendracht met Andere Gelovigen

Zevende-dags Adventisten geloven dat Gods volgelingen te vinden zijn in alle christelijke kerken. Alle kerken die het evangelie van Christus verkondigen hebben een wezenlijke functie in het verlossingsplan.

Adventgelovigen hebben grote waardering voor medechristenen in andere kerken, die zich inzetten voor een betere wereld in het perspectief zoals de Bijbel dat geeft. De evangelieverkondiging zoals die door de adventisten wordt voorgestaan, is allerminst alleenzaligmakend. Een nieuwe aarde staat niet open voor leden van een bepaalde kerk, maar voor allen die naar eer en geweten het offer van Christus aanvaarden en hun leven dienovereenkomstig inrichten.

De Adventkerk

De Adventkerk is een protestants kerkgenootschap en adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op sabbat (zaterdag) zoals aangegeven in de tien geboden. In Nederland telt het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten ongeveer 6.000 gedoopte leden. Er zijn 64 plaatsen van samenkomst door het hele land.