Heb Uw Naaste Lief: Zendingswerk

Omdat adventisten door de jaren heen hun opdracht om de naaste lief te hebben serieus genomen hebben, beschikken zij nu over een grote organisatie die zending bedrijft in probleemgebieden. De nadruk ligt daarbij op humanitaire hulp in de breedste zin van het woord. ADRA (Adventist Development Relief Agency) is nu een zelfstandig orgaan, maar adventisten voelen zich nauw betrokken bij dit werk en steunen dit door onder andere jaarlijks te collecteren.

ADRA, Adventist Development Relief Agency, in Nederland

In de strijd tegen armoede en onrecht, staat ADRA voor Kansgelijkheid, Rechtszekerheid en Keuzevrijheid. ADRA staat voor een wereld waarin elk kind, iedere man en elke vrouw (liefde) eerlijke kansen krijgt (compassie) en gelijke rechten (rechtvaardigheid) heeft.

ADRA Share & Care

In 2017 zag ADRA Share & Care het levenslicht. Aangevoerd door enthousiaste vrijwilligers organiseerde ADRA Share & Care in 2017 haar eerste activiteit voor vluchtelingen in het AZC in Zeist. Drie jaar later, in februari 2020, opende ADRA Share & Care de deuren van haar eigen pand op het Landgoed Oud Zandbergen in Huis ter Heide. In het wijkgebouw worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijden.

ADRA Internationaal

Via een internationaal netwerk biedt ADRA noodhulp en ontwikkelingshulp aan mensen in meer dan 118 landen, ongeacht hun etniciteit, politieke overtuiging of religieuze vereniging. Door samen te werken met gemeenschappen, organisaties en overheden, kan ADRA de levenskwaliteit van miljoenen mensen verbeteren.

Wilt U Bijdragen?

Wilt u graag uw steentje bijdragen aan het zendingswerk van ADRA, de humanitaire tak van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten? U draagt daarmee bij aan gelijke kansen voor velen, lokaal en internationaal.
Alvast onze hartelijke dank!

U wordt doorverwezen naar de doneer-pagina van de website van ADRA.

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Filippenzen 2:4