The Journey of Albert Jurgens

Albert groeide op in Nederland en luisterde naar bijbelverhalen in de kerk, maar toen hij een tiener werd, geloofde hij niet meer dat ze waar waren. Pogingen om zelf de Bijbel te lezen bracht alleen maar meer verwarring, maar hij had diepe vragen en zocht naar logische antwoorden. Een intrigerend toeval zou hem op het pad van ontdekking en groeiend geloof brengen.

Christen zijn is meer dan alleen een onmiddellijke bekering – het is een dagelijks proces waarbij je groeit om meer en meer op Christus te gaan lijken.

Billy Graham

Duisternis kan de duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede geven buiten Hemzelf, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C.S. Lewis

Zij zullen tot je spreken en je onderrichten, je laten delen in de kennis van hun hart.

Job 8:10