Benefiet Gospel Concert een groot succes!

Op 9 maart jongstleden organiseerde de Zevende-dags Adventisten gemeente Gouda wederom een Benefiet Gospel Concert in Gouda ten behoeve van het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds. Het organiseren van een gospelconcert voor het goede doel is eigenlijk een beetje traditie geworden voor ZDA Gouda en ook deze keer hebben we dit weer met grote toewijding en vreugde gedaan.

De avond was een succes dankzij de geweldige optredens van zangers, zangeressen en muzikanten, die zich ook dit jaar weer belangeloos hebben ingezet voor het goede doel. Het werd een speciale avond en wij zijn dankbaar voor hun belangeloze medewerking.

En het was niet alleen de optredens die de avond zo speciaal maakte. Het was ook de genereuze steun van de gemeenteleden en het publiek, die gul hebben gegeven. Ondanks de beperkte ruimte en het beperkte aantal beschikbare plaatsen (50 stuks), overtrof de opbrengst alle verwachtingen. Met een kaartje van €5,- per stuk zou de opbrengst €250,- zijn, maar dankzij de vrijgevigheid van het publiek en de gulle giften, kwam het totaal op het indrukwekkende bedrag van €862,69. Een bedrag dat rechtstreeks ten goede komt aan een school in Madagaskar, als onderdeel van een project van het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds (EKF). Het publiek heeft genoten van de optredens en bijgedragen aan een waardevol doel.

Bovendien hebben twee sponsors zich aangemeld om schoolkinderen te ondersteunen. Al met al een heel mooi resultaat, waar we blij en dankbaar voor zijn.

Sponsor ook een schoolkind

Wil je meer weten over een sponsoren van een schoolkind in Madagaskar? Voor 13 euro per maand geef je een kind al de kans om naar school te gaan en daarmee ook een kans op een betere toekomst. Informatie en mogelijkheden om je hiervoor op te geven vind je op de website van het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds. We kunnen het van harte aanbevelen!