Bijbelworkshop Daniël

In februari dit jaar zijn we gestart met de online Bijbelworkshop Daniël met 4 deelnemers. Weet u het nog? Inmiddels hebben we de bijbelworkshop een aantal weken geleden afgesloten. Het was een mooi traject waarin we veel geleerd en gedeeld hebben. En niet alleen over het boek Daniël en wat dat ons vertelt, en over wie God is, maar ook over elkaar; over hoe God, het boek Daniël, de Bijbel, het geloof of de kerk wordt ervaren of hoe men daar tegenaan kijkt. En ook zeker over ‘hoe’ zo’n workshop verloopt met deelnemers met totaal verschillende achtergronden en vertrekpunten.

10 (Virtuele) Bijeenkomsten

Uiteindelijk hebben we 10 bijeenkomsten gehad via Zoom. De achtergronden van de deelnemers en ook hun redenen om mee te doen, zijn verschillend en dat brengt een leuke dynamiek met zich mee. Albert, Choni en Peter hebben bij toerbeurt de bijeenkomsten inhoudelijk geleid en voorbereid, en Anita heeft de rol van gespreksleider vervuld. Zo werden de sessies in goede banen geleid, samen met het voorbereidende cursusmateriaal van ESDA, en werd iedereen gehoord en gezien.

De workshop zou 8 bijeenkomsten duren, maar duurde uiteindelijk iets langer i.v.m. de veelheid van de materie en omdat we tussendoor de tijd hebben genomen om een bijeenkomst te gebruiken om een persoonlijke situatie te bespreken.

Persoonlijke toepassing

Na een aantal bijeenkomsten gaf een van de deelnemers aan een hulpvraag te hebben en vroeg of het mogelijk was om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Over: “Hoe ga ik om met die situatie” en “Wat zegt de bijbel daarover en wat voor advies geeft de Bijbel om daar mee om te gaan?”.

Het was heel toepasselijk om het Woord van God ook op deze manier met elkaar te delen. Daarbij is Daniël een omvangrijk boek, waardoor we toch nog wel een bijeenkomst extra nodig hadden.

Positief ervaren!

De cursisten gaven aan dat ze er veel van geleerd hebben. Een van hen verwoordde het zo: “Ik heb heel veel geleerd, maar ik weet nog niet wat ik er mee kan.” En dat was voor ons ook een van de leerpunten; de hoeveelheid informatie doseren. Een andere cursist vond de vorm waarin we de workshop aanboden: “heel laagdrempelig, plezierig en eigentijds”. Een manier die goed op hem aansloot.

We kijken er als gesprekleiders met een goed gevoel op terug en hebben er weer veel van geleerd. We hebben ervaren, hoe diep we op de stof ingingen en hoe dat overkwam met de verschillende achtergronden. En we zijn zeker van plan om -bijvoorbeeld- in het najaar weer een nieuwe workshop te starten. Die vind je tegen die tijd weer terug op onze website, op de Bijbelworkshops pagina of op MeetUp.

Even wachten… Pizza!

Om af te sluiten en elkaar ook eens in het echt te treffen, hebben we een afspraak staan om elkaar, deelnemers en cursusleiders, binnenkort een keer te treffen in Zandvoort waar we gezellig samen een pizza gaan eten.

Vragen? Vragen!

Heb je vragen over Bijbelworkshops, deze of andere, neem dan vooral contact op met Anita Jurgens via mail. Ik hoor graag van je!